Bądź przedsiębiorczy 2 – nabór KOW

Ogłoszenie – Zaproszenie ZPU 751 z 2014 (b, c) Druk oferty – Formularz ofertowy, oświadczenia ZPU 751 z 2014 (b, c) Umowa – Umowa zpu 751 z 2014 (b,...

Bądź przedsiębiorczy 2 – ostateczna lista rankingowa

W związku z zakończeniem prac Komisji Rekrutacyjnej publikujemy Ostateczną listę rankingową – pobierz. W związku z rezygnacją uczestniczki z poz. 19 wniosek 168/FR do projektu wchodzi pierwsza osoba z listy rezerwowych wniosek 344/FR. W związku z rezygnacją...

Bądź przedsiębiorczy 2 – informacja dotycząca odwołań

Informujemy iż nasze stanowisko dotyczące rozpatrywania odwołań wyłącznie od Kandydatów, którzy nie przekroczyli progu 60% możliwych do zdobycia punktów wynika wprost z zapisów Regulaminu rekrutacji § 8 pkt. 8, § 9 Pkt. 1 i § 11 pkt. 1 oraz zapisów Wytycznych...

Bądź przedsiębiorczy 2 – wstępna lista rankingowa

Wstępna lista rankingowa potencjalnych uczestników projektu – pobierz. Informujemy, iż karty z ocenami będą do Państwa sukcesywnie wysyłane drogą elektroniczną. W pierwszej kolejności do osób których wnioski zostały odrzucone. Osoby, które nie pamiętają numeru...

Bądź przedsiębiorczy 2 – informacja

Informujemy, iż wyniki rekrutacji będą umieszczone do końca tego tygodnia. Po ich umieszczeniu każdy kandydat drogą elektroniczną otrzyma swoją kartę oceny. Będą one rozsyłane w następującej kolejności: – osoby poniżej 60% progu, – osoby powyżej progu,...