Bądź przedsiębiorczy 2 – Podstawowa lista rankingowa

Informujemy, iż zaakceptowane zostały prace Komisji Oceny Wniosków. Podstawowa lista rankingowa – pobierz Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych w przypadku, gdy dwóch lub więcej Beneficjentów pomocy uzyskało taką samą ogólną liczbę punktów,...