Bądź przedsiębiorczy 2 – Ostateczna lista rankingowa

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym zaakceptowane zostały prace Komisji Oceny Wniosków na etapie odwołań, w tym ostateczna lista rankingowa projektu – pobierz. Wyjaśniamy także, iż w skutek zbyt dużych rozbieżności w ocenie pomiędzy etapami ocena odwołań została...