Informacje bieżące

12.08.2013 zakończyliśmy szkolenia w ostatniej grupie. Do końca sierpnia realizowane będą indywidualne konsultacje wniosku o dotację. Po drugim spotkaniu z doradcą w Biurze projektu można odbierać zaświadczenia o zakończeniu udziału w module szkoleniowo-doradczym. Są one obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dotację.