Wnioski o dotacje – informacje bieżące

Łącznie otrzymaliśmy 45 wniosków, po weryfikacji formalnej wszystkie został skierowane do dalszej oceny. Wczoraj, tj. w środę 11.09.2013 rozpoczęła prace Komisja. Eksperci będą pracować nie dłużej niż do 24.09.2013. Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych po zakończeniu prac sporządzimy protokół i przekażemy go do IP2 (WUP Opole). Szacujemy, iż Podstawowa lista rankingowa będzie umieszczona na stronie projektu w drugim tygodniu października.