Bądź przedsiębiorczy 2 – podpisanie umowy

17-go lipca br. Uniwersytet Opolski zawarł z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu umowę o dofinansowanie realizacji projektu Bądź przedsiębiorczy pracuj u siebie 2. W dniu wczorajszym złożyliśmy do akceptacji Regulamin rekrutacji i Regulamin finansowy.