Bądź przedsiębiorczy 2 – informacja

Informujemy, iż wyniki rekrutacji będą umieszczone do końca tego tygodnia.

Po ich umieszczeniu każdy kandydat drogą elektroniczną otrzyma swoją kartę oceny.
Będą one rozsyłane w następującej kolejności:
– osoby poniżej 60% progu,
– osoby powyżej progu, będące na liście rezerwowej,
– osoby będące na wstępnej liście uczestników.
Osoby poniżej 60% progu będą miały prawo do złożenia odwołania. Będzie na nie 3 dni roboczne. Po rozpatrzeniu odwołań umieścimy na stronie Ostateczną listę rankingową.
Osoby (36K, 54M) z ostatecznej listy podpiszą deklaracje uczestnictwa oraz umowy i przejdą cześć szkoleniowo-doradczą. Po jej zakończeniu złożą wnioski o dotacje (w tym biznesplany). Po ocenie i zatwierdzeniu oceny, 60 najlepszych otrzyma dotację.