Bądź przedsiębiorczy 2 – nabór wniosków o dotacje

Wnioski o dotacje przyjmować będziemy w dniach 02.02.2015 – 04.02.2015. Puste wzory dokumentów otrzymali już Państwo wcześniej na maile, są też one w paczce załączników do Regulaminu finansowego – pobierz