Bądź przedsiębiorczy 2 – złożone wnioski

Informujemy iż złożono 87 wniosków, których ocena merytoryczna rozpoczęła się w dniu dzisiejszym. Wyniki będą na przełomie lutego i marca.