Bądź przedsiębiorczy 2 – Ostateczna lista rankingowa

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym zaakceptowane zostały prace Komisji Oceny Wniosków na etapie odwołań, w tym ostateczna lista rankingowa projektu – pobierz.

Wyjaśniamy także, iż w skutek zbyt dużych rozbieżności w ocenie pomiędzy etapami ocena odwołań została powtórzona. Dokonywała go kolejna osoba, inna osoba niż te, które oceniały dany wniosek wcześniej i jej ocena była decydująca. Stąd też wnioski osób, które składały  odwołania zawierają tylko jedną wartość punktową. Osoby, które nie składały odwołań są uwzględnione w tabeli z wartościami przyznanymi na pierwszym etapie.