Bądź przedsiębiorczy 2 – podstawowe wsparcie pomostowe

Informujemy, iż w dniach 6-12.05.2015r. przyjmujemy wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Informacja robocza wraz z pustymi drukami została rozesłana drogą elektroniczną. Wniosek i załączniki znajdują się także wśród załączników do Regulaminu przyznawania środków finansowych. Regulamin ten określa też na stronie 22 katalog wydatków.