Konsultacje w Opolu

Informujemy, iż istnieje możliwosć konsultacji indywidualnych w razie wątpliwości co do zapisów Regulaminów projektu. Zapraszamy codziennie do Biura Projektu od poniedziałku do piątku w godzianch 9-14.