Zakończenie rekrutacji

W dniu 22.02.2013r. zakończona została rekrutacja do projektu. Złożono 87 wniosków. Są one obecnie sprawdzane pod względem formalnym. Zgodnie z regulaminem w przypadku błędów podlegających poprawie/uzupełnieniu będziemy Państwa pisemnie wzywać do ich poprawy/uzupełnienia. Pod koniec przyszłego tygodnia umieścimy listę osób, których wnioski przeszły ocenę formalną.