NAGOWEK

Projekt „Bądź przedsiębiorczy pracuj u siebie” jest projektem realizowanym przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego.
Realizowany jest w okresie 01.10.2012 – 30.04.2014.
W ramach projektu 48 osób (26 kobiet i 22 mężczyzn) uzyska wsparcie szkoleniowo-doradcze związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Udzielonych zostanie także 25 jednorazowych dotacji inwestycyjnych w wysokości do 40 tys. złotych każda.
Osoby, które uzyskają dotację będą też miały możliwość ubiegania się o tzw. wsparcie pomostowe (pokrycie kosztów stałych) do kwoty 1500 zł/m-c przez okres pierwszych sześciu miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt „Bądź przedsiębiorczy pracuj u siebie 2″ jest projektem realizowanym przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego.
Realizowany jest w okresie 01.07.2014 – 31.12.2015.
W ramach projektu 90 osób (36 kobiet i 54 mężczyzn) uzyska wsparcie szkoleniowo-doradcze związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Udzielonych zostanie także 60 jednorazowych dotacji inwestycyjnych w wysokości do 40 tys. złotych każda.
Osoby, które uzyskają dotację będą też miały możliwość ubiegania się o tzw. wsparcie pomostowe (pokrycie kosztów stałych) do kwoty 800 zł/m-c przez okres sześciu miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

STOPKA