2

W ramach projektu uczestnicy odbędą szkolenie obejmujące następujące bloki:
1. Zagadnienia prawne 4h
2. Formy działalności gospodarczej w praktyce 4h
3. Podstawy księgowości w MŚP, rozliczenia z US i ZUS 16h
4. Sporządzanie biznes planu przedsięwzięcia 16h
5. Zarządzanie i marketing w MŚP 7h
6. Rejestracja działalności 1h
Łącznie 48h zajęć.
Dodatkowo każdemu uczestnikowi przysługiwać będą 4h indywidualnych konsultacji z doradcą na etapie tworzenia biznesplanu.
Osoby, które uzyskają dotację będą miały do dyspozycji 6h konsultacji indywidualnych na etapie prowadzenia firmy.

RPO+OPO+EFS