NAGOWEK

Bądź przedsiębiorczy pracuj u siebie

W ramach projektu uczestnicy odbędą szkolenie obejmujące następujące bloki:
1. Rejestracja działalności gospodarczej. Prawne i finansowe aspekty prowadzenia dz. g.
2. Podstawy księgowości. Formy działalności gospodarczej w praktyce. Rozliczenia z US i ZUS. Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania.
3. Zarządzanie i marketing. Warsztaty z komunikacji, promocja i tworzenie wizerunku.
4. Dobre praktyki, praktyczne aspekty prowadzenia dz. g.
5. Biznesplan.
Łącznie 104h zajęć.
Dodatkowo każdemu uczestnikowi przysługiwać będą 4h indywidualnych konsultacji z doradcą na etapie tworzenia biznesplanu.
Osoby, które uzyskają dotację będą miały do dyspozycji 10h konsultacji indywidualnych na etapie prowadzenia firmy.

Bądź przedsiębiorczy pracuj u siebie 2

 

W ramach projektu uczestnicy odbędą szkolenie obejmujące następujące bloki:
1. Zagadnienia prawne 4h
2. Fromy działalności gospodarczej w praktyce 4h
3. Podstawy księgowości w MŚP, rozliczenia z US i ZUS 16h
4. Sporządzanie biznes planu przedsięwzięcia 16h
5. Zarządzanie i markteting w MŚP 7h
6. Rejestracja działalności 1h
Łącznie 48h zajęć.
Dodatkowo każdemu uczestnikowi przysługiwać będą 3h indywidualnych konsultacji z doradcą na etapie tworzenia biznesplanu.
Osoby, które uzyskają dotację będą miały do dyspozycji 4h konsultacji indywidualnych na etapie prowadzenia firmy.

STOPKA