Przedłużone wsparcie pomostowe

W dniach 17.02 – 06.03.2020 przyjmujemy wnioski o przedłużone wsparcie pomostowe. Szczegółowe informacje na Państwa skrzynkach mailowych.

Lista rankingowa po odwołaniach

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zaakceptowane zostały prace Komisji Oceny Wniosków po odwołaniach. Lista rankingowa po odwołaniach – pobierz