Przedłużone wsparcie pomostowe – wyniki

W związku z zakończeniem prac przez Komisję Oceny Wniosków publikujemy Zestawienie wniosków rekomendowanych do udzielenia przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu – pobierz.

Podstawowe wsparcie pomostowe – wyniki

W związku z zakończeniem prac przez Komisję Oceny Wniosków publikujemy Zestawienie wniosków rekomendowanych do udzielenia podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu – pobierz.

Podstawowe wsparcie pomostowe

W dniach 11-20.12.2019 przyjmujemy wnioski o podstawowe wsparcie pomostowe. Szczegółowe informacje na Państwa skrzynkach mailowych.

Dotacja – ocena odwołań

Zakończyliśmy ocenę Państwa odwołań. Lista po odwołaniach – pobierz. Indywidualne decyzje zostały rozesłane mailem.