2

 Regulamin rekrutacji – pobierz

Załącznik 1 Formularz rekrutacyjny – pobierz

Załącznik 2 Oświadczenie kwalifikowalności kandydata – pobierz

Załącznik 3 – Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego poniżej 2ha – pobierz

Załącznik 4 – Karta oceny formalnej – pobierz

Załącznik 5 – Karta oceny merytorycznej – pobierz

Załącznik 6 – Oświadczenie kwalifikowalności uczestnika projektu – pobierz

Załącznik 7 – Oświadczenie uczestnika projektu – pobierz

Regulamin przyznawania środków finansowych – pobierz

Aktualny od 08.10.2018 –  Regulamin przyznawania środków finansowychpobierz

Załączniki do regulaminu – pobierz

Zasady udzielania wsparcia – pobierz