2

Dokumenty do projektu “Mój pomysł, moja wiedza, moja firma 2” (rekrutacja przedłużona do 17.05.2019r.)

Osoby zainteresowane składają tylko załączniki 1 i 2 (w dwóch egzemplarzach) oraz ewentualnie zał. 3.

Regulamin rekrutacji – pobierz

Załącznik 1 Formularz rekrutacyjny – pobierz

Załącznik 2 Oświadczenie kwalifikowalności kandydata – pobierz

Załącznik 3 – Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego poniżej 2ha – pobierz

Załącznik 4 – Karta oceny formalnej – pobierz

Załącznik 5 – Karta oceny merytorycznej – pobierz

Załącznik 6 – Oświadczenie kwalifikowalności uczestnika projektu – pobierz

Załącznik 7 – Oświadczenie uczestnika projektu – pobierz

Regulamin przyznawania środków finansowych – pobierz

Zasady udzielania wsparcia na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej – pobierz

Dokumenty do projektu “Mój pomysł, moja wiedza, moja firma” (stary projekt)

Regulamin rekrutacji – pobierz

Załącznik 1 Formularz rekrutacyjny – pobierz

Załącznik 2 Oświadczenie kwalifikowalności kandydata – pobierz

Załącznik 3 – Oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego poniżej 2ha – pobierz

Załącznik 4 – Karta oceny formalnej – pobierz

Załącznik 5 – Karta oceny merytorycznej – pobierz

Załącznik 6 – Oświadczenie kwalifikowalności uczestnika projektu – pobierz

Załącznik 7 – Oświadczenie uczestnika projektu – pobierz

Regulamin przyznawania środków finansowych – pobierz

Aktualny od 12.02.2019 –  Regulamin przyznawania środków finansowychpobierz

Załączniki do regulaminu – pobierz

Zasady udzielania wsparcia – pobierz