Informujemy, że rekrutacja do projektu zostaje przedłużona do 27.05.2019r.

Niezbędne dokumenty są tutaj. Zalecamy zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych.

Przypominamy, że dotacja wynosi do 27 700 zł brutto (wydatki na maksymalnie taką kwotę można wykazać we wniosku w punkcie 3.2 wydatki kwalifikowalne).

Osoba zainteresowana wypełnia:

Załącznik 1 Formularz rekrutacyjny – pobierz

Załącznik 2 Oświadczenie kwalifikowalności kandydata – pobierz

Zgłoszenie składamy w dwóch egzemplarzach.