Informujemy, że w dziale “Do pobrania” umieściliśmy zaakceptowane regulaminy wraz z załącznikami.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w dniach 10.01 – 19.01.2018r.

Zalecamy zapoznanie się z zapisami Regulaminu rekrutacji, zwłaszcza § 1 – § 4.

Na etapie rekrutacji kandydaci składają załącznik 1 i załącznik 2, a osoby posiadające gospodarstwo rolne poniżej 2ha dodatkowo załącznik 3.

Pozostałych załączników nie wypełniamy.

W razie pytań, niejasności związanych ze składaniem dokumentów prosimy o kontakt.