2

W ramach projektu uczestnicy odbędą szkolenie obejmujące następujące bloki:

1. Zagadnienia prawne- 4h
2. Formy działalności gospodarczej w praktyce- 4h
3. Podstawy księgowości w MŚP, rozliczenia z US i ZUS- 16h
4. Sporządzanie biznes planu przedsięwzięcia- 16h
5. Zarządzanie i marketing w MŚP- 7h
6. Rejestracja działalności- 1h

Łącznie 48h zajęć.

Dodatkowo każdemu uczestnikowi przysługiwać będą 4h indywidualnych konsultacji z doradcą na etapie tworzenia biznesplanu.
Osoby, które uzyskają dotację będą miały do dyspozycji 6h konsultacji indywidualnych na etapie prowadzenia firmy.