2

Mój pomysł, moja wiedza, moja firma 2 – rekrutacja trwa do 26.04.2019

Informujemy, że rekrutacja do projektu zostaje przedłużona do 26.04.2019r. Niezbędne dokumenty są tutaj. Zalecamy zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych. Przypominamy, że dotacja wynosi do 27 700 zł brutto (wydatki na...

Podstawowe wsparcie pomostowe – nabór

Informujemy, że w dniach 21.12 - 04.01.2019 prowadzimy nabór wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe. Robocze informacje pomocne w przygotowaniu wniosku rozsyłamy mailem.

Lista rankingowa po odwołaniach

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zaakceptowane zostały prace Komisji Oceny Wniosków po odwołaniach. Lista rankingowa po odwołaniach - pobierz

Podstawowa lista rankingowa

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zaakceptowane zostały prace Komisji Oceny Wniosków. Podstawowa lista rankingowa - pobierz.

Nabór wniosków o dotacje

Informujemy, że w dniach 12 - 19.06.2018r. przyjmujemy wnioski o dotacje. Robocze informacje o prawidłowym przygotowaniu wniosku rozesłaliśmy drogą mailową.

Ostateczna lista rankingowa

Informujemy, że zakończyły się prace Komisji Rekrutacyjnej na etapie odwołań - pobierz.

Wstępna lista rankingowa – aktualizacja

W związku z błędami w punktacji - brakiem naliczenia dodatkowych punktów za wykształcenie nastąpiła korekta wniosków 052, 053, 062, 066 i 074. Zmiany nastąpiły tylko w części dotyczącej kobiet - pobierz.

Wstępna lista rankingowa

Informujemy, że zakończyły się prace Komisji Rekrutacyjnej - pobierz. Kolumna liczba punktów to średnia z dwóch ocen. Kolejne kolumny to średnia w poszczególnych częściach, która decydowała o miejscu przy równej ilości punktów. Zgodnie z Regulaminem rekrutacji osoby,...