2

Podstawowe wsparcie pomostowe – nabór

Informujemy, że w dniach 21.12 - 04.01.2019 prowadzimy nabór wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe. Robocze informacje pomocne w przygotowaniu wniosku rozsyłamy mailem.

Lista rankingowa po odwołaniach

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zaakceptowane zostały prace Komisji Oceny Wniosków po odwołaniach. Lista rankingowa po odwołaniach - pobierz

Podstawowa lista rankingowa

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zaakceptowane zostały prace Komisji Oceny Wniosków. Podstawowa lista rankingowa - pobierz.

Nabór wniosków o dotacje

Informujemy, że w dniach 12 - 19.06.2018r. przyjmujemy wnioski o dotacje. Robocze informacje o prawidłowym przygotowaniu wniosku rozesłaliśmy drogą mailową.

Ostateczna lista rankingowa

Informujemy, że zakończyły się prace Komisji Rekrutacyjnej na etapie odwołań - pobierz.