2

Lista rankingowa po odwołaniach

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zaakceptowane zostały prace Komisji Oceny Wniosków po odwołaniach. Lista rankingowa po odwołaniach - pobierz

Podstawowa lista rankingowa

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zaakceptowane zostały prace Komisji Oceny Wniosków. Podstawowa lista rankingowa - pobierz.

Nabór wniosków o dotacje

Informujemy, że w dniach 12 - 19.06.2018r. przyjmujemy wnioski o dotacje. Robocze informacje o prawidłowym przygotowaniu wniosku rozesłaliśmy drogą mailową.

Ostateczna lista rankingowa

Informujemy, że zakończyły się prace Komisji Rekrutacyjnej na etapie odwołań - pobierz.

Wstępna lista rankingowa – aktualizacja

W związku z błędami w punktacji - brakiem naliczenia dodatkowych punktów za wykształcenie nastąpiła korekta wniosków 052, 053, 062, 066 i 074. Zmiany nastąpiły tylko w części dotyczącej kobiet - pobierz.

Wstępna lista rankingowa

Informujemy, że zakończyły się prace Komisji Rekrutacyjnej - pobierz. Kolumna liczba punktów to średnia z dwóch ocen. Kolejne kolumny to średnia w poszczególnych częściach, która decydowała o miejscu przy równej ilości punktów. Zgodnie z Regulaminem rekrutacji osoby,...

Zakończona rekrutacja

Z dniem 31.01.2018 zakończyła się rekrutacja do projektu. Państwa wnioski są aktualnie sprawdzane pod względem formalnym. Spotkania z doradcą będą miały miejsce w lutym, na spotkania będziemy się umawiać telefonicznie.

Rekrutacja do 31.01.2018

Rekrutacja została przedłużona do końca miesiąca. Zapraszamy zwłaszcza kobiety.

Informacje

W związku z Państwa pytaniami (często uczestników innych projektów, które nie zakończyły się sukcesem) informujemy: - w naszym projekcie nie musimy zrekrutować minimalnej liczby osób z jakiś gmin, jest otwarty dla osób z całego województwa, - osoby, które...

Regulaminy, termin rekrutacji

Informujemy, że w dziale "Do pobrania" umieściliśmy zaakceptowane regulaminy wraz z załącznikami. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w dniach 10.01 - 19.01.2018r. Zalecamy zapoznanie się z zapisami Regulaminu rekrutacji, zwłaszcza § 1 – § 4. Na etapie rekrutacji...

Wartość projektu: 2 217 315,00 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 1 884 717,75 zł