NAGOWEK

Bądź przedsiębiorczy 2 – podstawowe wsparcie pomostowe

Informujemy, iż w dniach 6-12.05.2015r. przyjmujemy wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Informacja robocza wraz z pustymi drukami została rozesłana drogą elektroniczną. Wniosek i załączniki znajdują się także wśród załączników do Regulaminu...

Bądź przedsiębiorczy 2 – Ostateczna lista rankingowa

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym zaakceptowane zostały prace Komisji Oceny Wniosków na etapie odwołań, w tym ostateczna lista rankingowa projektu – pobierz. Wyjaśniamy także, iż w skutek zbyt dużych rozbieżności w ocenie pomiędzy etapami ocena odwołań została...

Bądź przedsiębiorczy 2 – Podstawowa lista rankingowa

Informujemy, iż zaakceptowane zostały prace Komisji Oceny Wniosków. Podstawowa lista rankingowa – pobierz Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych w przypadku, gdy dwóch lub więcej Beneficjentów pomocy uzyskało taką samą ogólną liczbę punktów,...

Bądź przedsiębiorczy 2 – nabór wniosków o dotacje

Wnioski o dotacje przyjmować będziemy w dniach 02.02.2015 – 04.02.2015. Puste wzory dokumentów otrzymali już Państwo wcześniej na maile, są też one w paczce załączników do Regulaminu finansowego –...

Bądź przedsiębiorczy 2 – ostateczna lista rankingowa

W związku z zakończeniem prac Komisji Rekrutacyjnej publikujemy Ostateczną listę rankingową – pobierz. W związku z rezygnacją uczestniczki z poz. 19 wniosek 168/FR do projektu wchodzi pierwsza osoba z listy rezerwowych wniosek 344/FR. W związku z rezygnacją...

Bądź przedsiębiorczy 2 – informacja dotycząca odwołań

Informujemy iż nasze stanowisko dotyczące rozpatrywania odwołań wyłącznie od Kandydatów, którzy nie przekroczyli progu 60% możliwych do zdobycia punktów wynika wprost z zapisów Regulaminu rekrutacji § 8 pkt. 8, § 9 Pkt. 1 i § 11 pkt. 1 oraz zapisów Wytycznych...

Bądź przedsiębiorczy 2 – wstępna lista rankingowa

Wstępna lista rankingowa potencjalnych uczestników projektu – pobierz. Informujemy, iż karty z ocenami będą do Państwa sukcesywnie wysyłane drogą elektroniczną. W pierwszej kolejności do osób których wnioski zostały odrzucone. Osoby, które nie pamiętają numeru...

STOPKA