2

Projekt „Mój pomysł, moja wiedza, moja firma 2″ jest projektem realizowanym przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego.

Realizowany jest w okresie 01.01.2019r. – 30.09.2020r.

W ramach projektu 60 osób (30 kobiet i 30 mężczyzn) uzyska wsparcie szkoleniowo-doradcze związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Udzielonych zostanie także 45 jednorazowych dotacji inwestycyjnych w wysokości do 27 700 złotych brutto każda.

Osoby, które uzyskają dotację będą też miały możliwość ubiegania się o tzw. wsparcie pomostowe (pokrycie kosztów stałych) do kwoty 1000 zł/m-c przez okres sześciu lub dwunastu miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Wartość projektu: 2 129 518,25 zł

Projekt „Mój pomysł, moja wiedza, moja firma ″ jest projektem realizowanym przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego.

Realizowany jest w okresie 01.10.2017 r. – 31.05.2019 r.

W ramach projektu 75 osób (38 kobiet i 37 mężczyzn) uzyska wsparcie szkoleniowo-doradcze związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Udzielonych zostanie także 50 jednorazowych dotacji inwestycyjnych w wysokości do 25 tys. złotych każda.

Osoby, które uzyskają dotację będą też miały możliwość ubiegania się o tzw. wsparcie pomostowe (pokrycie kosztów stałych) do kwoty 1000 zł/m-c przez okres sześciu lub dwunastu miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

Wartość projektu: 2 217 315,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 884 717,75 zł