2

Adres

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UO
ul. Katowicka 68, pok. 26, 45-060 Opole

Telefon

+48 77 442 35 39
+48 77 442 35 40
+48 77 442 35 11