NAGOWEK

Spotkania informacyjne w Namysłowie

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w Namysłowie. Odbędzie się ono 14 lutego o godz. 11.00. Szczegóły na stronie Starostwa. Po spotkaniu możliwa jest indywidualna konsultacja z pracownikiem naszego projektu....

Spotkania informacyjne w Prudniku

Zapraszamy na spotkania informacyjne w Prudniku. Odbędą się 14, 15, 18 i 19.02, zawsze o godz. 9.00. Miejsce spotkań to Lokalny Punkt Informacyjny w Prudniku, ul. Kościuszki 73a. Po spotkaniu w dniu 19.02 będzie miał dodatkowo miejsce dyżur pracownika naszego...

Spotkania informacyjne w Brzegu

Zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się w dniach: – 01.02.2013 o godz. 13.30, – 07.02.2013 o godz. 11.00. Miejsce spotkania to Lokalny Punkt Informacyjny w Brzegu, ul. Wyszyńskiego 23, sala na...

Akceptacja Regulaminów

Informujemy, iż w dniu wczorajszym otrzymaliśmy akceptację Regulaminu rekrutacji oraz Regulaminu przyznawania środków finansowych. Oba dokumenty dostępne są w sekcji do pobrania. W razie wątpliwości co do ich zapisów prosimy o kontakt. Rekrutacja do projektu...

Wybór członków Komisji

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro na wyłonienie członków Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu pn:”Bądź przedsiębiorczy pracuj u siebie”. Termin składania ofert: 11.01.2013 do...

Podpisana umowa na realizację projektu

Informujemy, iż 5 grudnia podpisana została umowa pomiędzy Uniwersytetem Opolskim, a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu na realizację projektu „Bądź przedsiębiorczy pracuj u siebie”. Aktualnie czekamy na akceptację Regulaminu rekrutacji i Regulaminu...

STOPKA