2

Wstępna lista rankingowa – aktualizacja

W związku z błędami w punktacji - brakiem naliczenia dodatkowych punktów za wykształcenie nastąpiła korekta wniosków 052, 053, 062, 066 i 074. Zmiany nastąpiły tylko w części dotyczącej kobiet - pobierz.

Wstępna lista rankingowa

Informujemy, że zakończyły się prace Komisji Rekrutacyjnej - pobierz. Kolumna liczba punktów to średnia z dwóch ocen. Kolejne kolumny to średnia w poszczególnych częściach, która decydowała o miejscu przy równej ilości punktów. Zgodnie z Regulaminem rekrutacji osoby,...

Zakończona rekrutacja

Z dniem 31.01.2018 zakończyła się rekrutacja do projektu. Państwa wnioski są aktualnie sprawdzane pod względem formalnym. Spotkania z doradcą będą miały miejsce w lutym, na spotkania będziemy się umawiać telefonicznie.

Rekrutacja do 31.01.2018

Rekrutacja została przedłużona do końca miesiąca. Zapraszamy zwłaszcza kobiety.

Informacje

W związku z Państwa pytaniami (często uczestników innych projektów, które nie zakończyły się sukcesem) informujemy: - w naszym projekcie nie musimy zrekrutować minimalnej liczby osób z jakiś gmin, jest otwarty dla osób z całego województwa, - osoby, które...

Regulaminy, termin rekrutacji

Informujemy, że w dziale "Do pobrania" umieściliśmy zaakceptowane regulaminy wraz z załącznikami. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w dniach 10.01 - 19.01.2018r. Zalecamy zapoznanie się z zapisami Regulaminu rekrutacji, zwłaszcza § 1 – § 4. Na etapie rekrutacji...

Kilka informacji bieżących

Przeciąga nam się kwestia dot. Regulaminów, rekrutacja do projektu rozpocznie się po nowym roku. Regulaminy wraz z załącznikami będą dostępne dla Państwa przed świętami. Z chwilą umieszczenia Regulaminów określimy dokładną datę rekrutacji i wskażemy dokumenty, które...

Rekrutacja – termin

Rekrutacja do projektu planowana jest na przełom listopada i grudnia. Wcześniej, gdy zostaną zaakceptowane umieścimy na tej stronie Regulamin rekrutacji i Regulamin przyznawania środków finansowych.

Podpisana umowa na realizację projektu

Informujemy, iż 29.09.2017 podpisaliśmy umowę na realizację projektu „Mój pomysł, moja wiedza, moja firma". 06.10.2017 przedłożyliśmy do akceptacji Regulaminy dotyczące projektu. Po ich akceptacji wyznaczymy termin rekrutacji i opublikujemy niezbędne...