NAGOWEK

Bądź przedsiębiorczy 2 – informacja

Informujemy, iż wyniki rekrutacji będą umieszczone do końca tego tygodnia. Po ich umieszczeniu każdy kandydat drogą elektroniczną otrzyma swoją kartę oceny. Będą one rozsyłane w następującej kolejności: – osoby poniżej 60% progu, – osoby powyżej progu,...

Bądź przedsiębiorczy 2 – informacja dla kandydatów

Szanowni Państwo, aktualna sytuacja związana z rekrutacją do projektu przedstawia się następująco: – zgłosiło się do nas 360 osób – dziękujemy za tak duże zainteresowanie naszym projektem, – w dniu dzisiejszym wysłaliśmy drogą mailową ostatnie uwagi...

Bądź przedsiębiorczy 2 – zaakceptowane regulaminy

Informujemy, iż 31.07.2014 zaakceptowane zostały Regulamin Rekrutacji oraz Regulamin przyznawania środków finansowych. Można je pobrać w części „Dokumenty do pobrania”. Rekrutacja prowadzona będzie w okresie 20.08-02.09.2014r. (nie od 19.08.2014 jak...

Bądź przedsiębiorczy 2 – podpisanie umowy

17-go lipca br. Uniwersytet Opolski zawarł z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu umowę o dofinansowanie realizacji projektu Bądź przedsiębiorczy pracuj u siebie 2. W dniu wczorajszym złożyliśmy do akceptacji Regulamin rekrutacji i Regulamin...

Bądź przedsiębiorczy 2 – informacja bieżąca

Informujemy, iż w zeszły wtorek złożyliśmy dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu. Po jej podpisaniu przekażemy do akceptacji Regulamin rekrutacji i Regulamin finansowy. Po ich akceptacji umieścimy je na tej stronie. Rekrutacja może rozpocząć...

Pomostówki – lista

Informujemy, iż zaakceptowane zostały prace KOW ds. oceny wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe – lista.

Wsparcie pomostowe

Informujemy, iż w dniach 12-19.03.2014 przyjmujemy wnioski o Podstawowe wsparcie pomostowe. Informacje techniczne dotyczące przygotowania wniosku zostały wysłane drogą elektroniczną.

Podstawowa lista rankingowa

W dniu dzisiejszym zostały zatwierdzone przez IP2 wyniki prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Do pobrania – Podstawowa lista...

STOPKA