Informujemy, że zakończyły się prace Komisji Rekrutacyjnej – pobierz.

Kolumna liczba punktów to średnia z dwóch ocen. Kolejne kolumny to średnia w poszczególnych częściach, która decydowała o miejscu przy równej ilości punktów.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji osoby, których wnioski zostały odrzucone (uzyskały mniej niż 60% punktów) mają prawo do złożenia odwołania. Szczegółowe informacje wyślemy pocztą (tradycyjną) wraz z kartami oceny. Termin na odwołanie jest liczony dopiero od dnia odbioru listu.

Jeśli ktoś z Państwa nie pamięta numeru swojego wniosku prosimy o kontakt mailowy na m.ognisty@uni.opole.pl lub emlynarczyk@uni.opole.pl.