Wstępna lista rankingowa – aktualizacja

W związku z błędami w punktacji – brakiem naliczenia dodatkowych punktów za wykształcenie nastąpiła korekta wniosków 052, 053, 062, 066 i 074. Zmiany nastąpiły tylko w części dotyczącej kobiet – pobierz.

Wstępna lista rankingowa

Informujemy, że zakończyły się prace Komisji Rekrutacyjnej – pobierz. Kolumna liczba punktów to średnia z dwóch ocen. Kolejne kolumny to średnia w poszczególnych częściach, która decydowała o miejscu przy równej ilości punktów. Zgodnie z Regulaminem rekrutacji...