NAGOWEK

Wnioski o dotacje – informacje bieżące

Łącznie otrzymaliśmy 45 wniosków, po weryfikacji formalnej wszystkie został skierowane do dalszej oceny. Wczoraj, tj. w środę 11.09.2013 rozpoczęła prace Komisja. Eksperci będą pracować nie dłużej niż do 24.09.2013. Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków...

Wnioski o dotacje

Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej przyjmowane będą w dniach 02.09-06.09.2013r. w godzinach pracy biura. Można je będzie składać osobiście lub przesłać pocztą. Szczegółowe wskazówki dotyczące poprawnego ich przygotowania zostaną Państwu przesłane...

Informacje bieżące

12.08.2013 zakończyliśmy szkolenia w ostatniej grupie. Do końca sierpnia realizowane będą indywidualne konsultacje wniosku o dotację. Po drugim spotkaniu z doradcą w Biurze projektu można odbierać zaświadczenia o zakończeniu udziału w module szkoleniowo-doradczym. Są...

Ostateczna lista uczestników projektu

Ostateczna lista uczestników projektu – pobierz. Osoby, które uzyskały powyżej 60% punktów, a nie są w gronie 26 najlepszych kobiet i 22 najlepszych mężczyzn stanowią osoby rezerwowe. Do osób, które składały odwołania wysyłamy listy zawierające kartę z ponownej...

Wstępna lista uczestników projektu

W związku z zakończeniem prac przez Komisję Rekrutacyjną przygotowano Wstępną listę kandydatów – pobierz. Zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji: – osoby, których kandydatury zostały odrzucone zostaną poinformowane o przyczynie odrzucenia i będą mogły...

Informacja dla kandydatów

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 05.04.2013r. miała miejsce kontrola projektu ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, która dotyczyła prowadzonego przez Uniwersytet w dniach 04-11.01.2013 naboru ekspertów – członków komisji, oceniającej Państwa...

Ocena formalna

W dniu dzisiejszym wysyłamy ostatnie listy do osób, mających braki formalne podlegające poprawie/uzupełnieniu. W razie niejasności co do poprawek prosimy o kontakt telefoniczny. Na chwilę obecną żaden wniosek nie został odrzucony ze względów formalnych. Brak kontaktu...

Zakończenie rekrutacji

W dniu 22.02.2013r. zakończona została rekrutacja do projektu. Złożono 87 wniosków. Są one obecnie sprawdzane pod względem formalnym. Zgodnie z regulaminem w przypadku błędów podlegających poprawie/uzupełnieniu będziemy Państwa pisemnie wzywać do ich...

Spotkania informacyjne w Nysie

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w Nysie. Odbędzie się ono 19.02.2013r. o godz. 11.30. Miejsce to Powiatowy Urząd Pracy w Nysie przy ul. Słowiańskiej 19 „Klub pracy”. Szczegóły dotyczące spotkania oraz zgłoszenia na stronie PUP Nysa. Zapraszamy....

Konsultacje w Opolu

Informujemy, iż istnieje możliwosć konsultacji indywidualnych w razie wątpliwości co do zapisów Regulaminów projektu. Zapraszamy codziennie do Biura Projektu od poniedziałku do piątku w godzianch 9-14.

STOPKA